Bài 8: Tiết 2: Kinh tế

11/12/2020 quanly 0

Dựa vào hình 8.6, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga. Nêu những nguyên nhân của sự tăng trưởng đó. Trả […]