Bài 11: Tự tin

13/12/2020 quanly 0

Trả lời gợi ý Bài 11 trang 34 SGK GDCD lớp 7 a)   Bạn Hà học tiếng Anh trong điều kiện và hoàn cảnh như […]

Bài 8: Khoan dung

13/12/2020 quanly 0

Trả lời gợi ý Bài 8 trang 23 SGK GDCD lớp 7 a) Thái độ lúc đầu của Khôi đối với cô giáo như thế […]