Tóm tắt chương VI

11/12/2020 quanly 0

Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11 Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm. Trả lời: Sự giống […]

Tóm tắt chương V

11/12/2020 quanly 0

Câu 1 trang 89 SGK Tin học 11 Nêu một số trường hợp cần phải dùng tệp. Trả lời: Một số trường hợp cần phải […]

Tóm tắt chương IV

11/12/2020 quanly 0

Câu 1 trang 79 SGK Tin học 11 Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc? Trả lời: Mảng là kiểu dữ liệu […]