Giải bài 58, 59, 60 trang 32, 33 SGK Toán 9 tập 1

12/12/2020 quanly 0

Bài 58 trang 32 sgk Toán 9 – tập 1 Bài 58. Rút gọn các biểu thức sau: a) (5sqrt{frac{1}{5}}+frac{1}{2}sqrt{20}+sqrt{5};) b) (sqrt{frac{1}{2}}+sqrt{4,5}+sqrt{12,5};) c) (sqrt{20}-sqrt{45}+3sqrt{18}+sqrt{72};) d) (0,1.sqrt{200}+2.sqrt{0,08}+0,4.sqrt{50}.) Hướng dẫn giải: a) […]