Soạn bài hai cây phong

22/01/2021 quanly 0

(Trích Người thầy đầu tiên) I. Hướng dẫn tìm hiểu đọc hiểu Câu 1. Căn cứ vào đại từ nhân xưng xác định hai mạch […]

Soạn bài: Hai cây phong

04/01/2021 quanly 0

Soạn bài: Hai cây phong của Ai-ma-tốp Hai cây phong gợi lên trong lòng người đọc về cuộc sống tình yêu với quê hương đất nước […]