Báo cáo thực hành 7

10/12/2020 quanly 0

Báo cáo thực hành 7 Hãy tính toán và pha chế các dung dịch sau: 1) 50g dung dịch đường có nồng độ 15%. 2) 100ml dung […]

Lý thuyết Dung dịch

10/12/2020 quanly 0

Lý thuyết Dung dịch I. Lý thuyết cần nhớ: 1. Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan. 2. Ở […]

Báo cáo thực hành 6

10/12/2020 quanly 0

Báo cáo thực hành 6  Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra […]

Lý thuyết nước

10/12/2020 quanly 0

Lý thuyết nước 1. Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là hidro và oxi, chúng đã hòa hợp với nhau theo tỉ […]