Tháng 6 – Mùa Sen

13/01/2021 quanly 0

Ngày lên sắc cho hương đời say đắm Tuổi xuân thì ngọt thắm tựa sen hồng Tà yếm đào ru người vào cõi mộng Một […]