Soạn bài: Sang Thu

04/01/2021 quanly 0

 Sang Thu của Hữu Thỉnh Khoảnh khắc giao mùa có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tự nhiên, nó gieo vào lòng người […]