What different ways can a plugin add a filter to a WordPress site?

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

I have a filter that’s being applied, but I can’t find a corresponding call to add_filter(). Is there any other way it could be added?

Specifically: I’m trying to maintain/make some changes to a WordPress plugin (privately developed, and the original developer is not available to contact), and for my current change, I’ve traced the execution path I’m looking at to the call:

However I cannot for the life of me find where the filter is being defined. I’ve grepped through the plugin’s entire codebase for “<plugin_name>-output-block” and nothing. I’ve also grepped for every instance of “add_filter” in case it’s being called with the filter name in a variable… and still nothing. As far as I can determine, the filter is never being added.

(I am aware of the functionality where you can use apply_filters() to simply define a new hook on the fly, but I don’t think that’s what’s happening here (or at least is not the only thing); if I comment out that line, the output definitely breaks… so there’s existing functionality behind there that’s being called.)

So: is there another way that the filter could be being added? A mechanism other than add_filter()? Could it be added under a different name and then renamed somewhere? What am I missing?

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com