why is apiFetch throwing Unhandled Promise Rejection: TypeError: Object is not a function

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
QUẢNG CÁO: Đổi thẻ cào thành tiền mặt min rút 10k tại đây

I’m trying to diagnose a similar problem to this question, but in that case he wasn’t depending on wp-api-fetch, and … I’m pretty sure I am.

I’m getting the following error:

(full backtrace, below)

I should note that I’m new to both the REST API and ESNext/Gutenberg plugin development, so … I may be missing something really obvious, like a comma 🙂

Here’s the code:

I looked at the output of npm run start, and it seems to be including the dependencies in the build:

<?php return array('dependencies' => array('wp-api-fetch', 'wp-blocks', 'wp-components', 'wp-element', 'wp-i18n', 'wp-polyfill'), 'version' => '566e4b7cb2f100542103b2b0e25aefae');

This is being built, and docker run, on MacOS 10.15.7.

Any ideas what’s causing that error, and/or how I can further diagnose?

Full error message:

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com