WordPress & AWS SES : There has been a critical error on your website

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com

I successfully uploaded my elite version WP Elite Mail SMTP

As of now, I included my AWS Secret key and other credentials.

But the problem is when I tried to send test email using WP Mail SMTP that is connected to my AWS SES

Im getting an error like this

There has been a critical error on your website

Here’s the current picture

enter image description here

enter image description here

Also the save settings missing maybe because of the error?

Tried this too

define('WP_DEBUG', true);

But cant find the error.

Trying to find alternative way since as of now I dont have the access of the email credential

In addition,

My AWS SES is out of the sandbox

also

I have 2 different correct region

West Oregon and N. Virginia

I tested my 2 different region by sending 2 different email.

I tested it inside of my AWS account when you search SES

enter image description here

and I’m using v5.4.1 WordPress. Some of my plugins and themes are needed an update But the last time I update it there’s a lot of error occured that’s why I reverted it.

update

I found an error on the same page

enter image description here

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com