WordPress cron being run from a different subdomain

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

I manage four websites on four separate servers – each has the same domain, but a different subdomain. One is the main public website, the others are for different stages of development.

Three of these websites run the wp-cron without a problem, and when I check the Apache access logs, I can see the POST for wp-cron being called routinely.

However, I noticed that the Public site had not run wp-cron since its inital setup, and then I found that it was actually trying to run its wp-cron on one of the other servers – not calling it locally, but calling the wp-cron onn a different subdomain.

These lines appear in the Apache access_log of one of the development servers (let’s call it development.example.com) almost every hour:

10.10.10.10 – – [04/Jun/2020:15:57:50 -0400] “POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1591300670.1762669086456298828125 HTTP/1.1” 200 – “http://www.example.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1591300670.1762669086456298828125” “WordPress/5.4.1; http://www.example.com”

I’ve grep’d every file on the public server and can’t find any reference to “development.example.com”, or its IP address – I assumed the wp-cron was being called using a full URL, containing a reference to the development server, but if that’s happening, I sure can’t find it. I’m hoping someone in the StackExchange might have an idea of why this is occurring!

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com