wp_insert_post() with HTML tags using PHP

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

This question seem to be unanswered. I find myself stuck on it. Here it goes

I’ve a problem with WP API to insert a post with HTML Tags.

I’m using the method: wp_insert_post() and the content is like this:

$content = "<p> <img src="img-link"> </p> <p> Hi, this is an example of the content.</p> <a class="dl" href="link-address"> Link Name</a>";

The result I want when I publish the post is:

A formatted post applying the html where necessary.

But the result I have when I publish the post is:

<p> <img src="img-link"> </p> <p> Hi, this is an example of the content.</p> <a class="dl" href="link-address"> Link Name</a>

When I go to the WP Editor to edit the same POST Directly, The Visual Editor looks well formatted as expected

And The then I navigate to Text Editor as see this well formatted too:

<p> <img src="img-link"> </p> <p> Hi, this is an example of the content.</p> <a class="dl" href="link-address"> Link Name</a>

It’s quite obvious that this is what I actually want. But When I do this post from my php file as stated earlier, I get this published:

<p> <img src="img-link"> </p> <p> Hi, this is an example of the content.</p> <a class="dl" href="link-address"> Link Name</a>

MY CODE

I HAVE TRIED
html_entity_decode($content);

And

Before Inserting to DB and

After The insert

My script only have the wp-load.php loaded.

here is what I get with my real code… it seem it is inside <pre><code> $content </code></pre> for some reason… I really need help with it:

enter image description here

UPDATE: I checked my database and the post includes this line <pre><code> then the post itself </code></pre> And I’m thinking if there’s a way to get rid of those It might work pretty well.

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com