$wpdb not working wordpress plugin ajax call

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
Hàng ngàn mã giảm giá shopee 0đ hôm nay cập nhật tại đây

i am trying to make a dependend picklist set in a wordpress plugin. Within the plugin i have a javascript with the following method

the get-contacts.php file looks like

i have tried a lot. I know the URL is good, and the page is being called. I have comment everything out except the echo line, i see that the pulldoen is being updated with that echo line.

BUt i want to use the $wpdb method to get rows from the database. But the moment i uncomment the line
$result = $wpdb->get_results ( “SELECT * FROM $listitems” );
it does not work anymore. I get an empty errormessage. the alert(xhr.responseText); is being called but is empty. If i comment the $wpdb line out, then is works again.

I have really no clue what i am missing. The $wpdb I use very heavily and works like a charm except in the example here.

Any ideas? BR Marzel

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com