200 bài tập hóa học lớp 8 chọn lọc

Đã có trọn bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 các môn: vip.dethihsg247.com
QUẢNG CÁO: Đổi thẻ cào thành tiền mặt min rút 10k tại đây

Bμi 1
1. H·y chØ ra ®©u lμ vËt thÓ , ®©u lμ chÊt trong c ̧c c©u sau
a. H¬i níc ngng tô thμnh c ̧c ® ̧m m©y dÇy ®Æc
b. §äc bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c ̧t tr3⁄4ng.
c. B×nh nμy ®ùng níc, cßn b×nh kia ®ùng rîu.
d. S«ng cÇu níc ch¶y l¬ th¬.
e. C ̧i lä hoa lμm b»ng lä hoa trong suèt
2. H·y kÓ 20 lo1i ®å vËt (vËt thÓ) kh ̧c nhau ®îc lμm tõ 1 chÊt vμ 1 lo1i ®å
vËt ®îc lμm tõ 5 chÊt kh ̧c nhau.

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com