Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán 10 chuyên đề 6 bất đẳng thức

Bài làm

Xin gửi tặng các em học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề 6 bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, nhỏ nhất có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết nhất.

Đây là file tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán rất hay, được biên soạn rất dễ nhớ chính vì vậy các em học sinh có thể ôn thi theo trình tự bên trong tài liệu.

Tóm lược một số nội dung có trong tài liệu này.

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Đối với hàm số y f x = ( ) trên D. Xét dấu đạo hàm y ‘hoặc từ bảng biến thiên có kết luận về GTLN, GTNN. Nếu cần thì đặt ẩn phụ t g x = ( ) với điều kiện đầy đủ của t.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!